Resultat av projektet(material) kommer bli följande:

• En manual för validering av kompetens för utbildare inom vuxenutbildningen
• En översyn av kompetensprofiler i partnerländerna och i Europa.
• En översyn av befintliga metoder för att validera kompetens i arbetslivet
• En plan för utbildning av vuxenutbildningens utvärderade