04Aug/14

Situācijas izpēte partnervalstīs

Kompetenču validācijas izpēte veikta katrā no partnerorganizāciju valstīm, izstrādājot 6 dažādus pētījumus. Izpētītas nacionālās sistēmas, dažādas izglītības sistēmas kompetenču sertifikācijai, kvalifikācijai un validācijai, kā arī profesiju profilu akreditācijas sistēmas.

11Jūl/13

Projekta buklets

Buklets, kurā aprakstīta projekta ideja un rezultāti būs pieejams visās partneru valodās – zviedru, itāļu, grieķu, vācu, latviešu un franču. Bukleti būs pieejami pie visiem projekta partneriem attiecīgās valsts un angļu valodā.

11Jūl/13

Par projektu D.A.V.E.

Projekts D.A.V.E. no angļu valodas (Developing Validation of Adult Education Trainers) tulkojumā nozīmē Pieaugušo izglītotāju atzīšanas sistēmas attīstīšana. Projekts ir Grundtvig programmas daudzpusējais projekts, ko atbalsta Eiropas Komisija. Projekta ietvaros ir iesaistītiRead More…